Skip to content
Home » Blog » Impressum

Impressum

  • by

TEAM TRAVEL d.o.o.

Adresa: Antuna Branka Šimića 2, 20236 Mlini

E-mail: info@teamtravel-dubrovnik.com

Broj telefona: 00385 995930271

Bankovni račun (IBAN): HR 9623400091111173853

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb

OIB: 37160998956

Matični broj: 05536758

MBS: 090040154

Trgovački sud u Dubrovniku

Iznos temeljnog kapitala: 20 000,00 kn uplaćen u cjelosti

Vlasnici:

Ivan Miličević, osnivač          

Zvonimir Dabo, osnivač         

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Ivan Miličević, član uprave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *